Karate este una dintre cele mai populare arte marțiale. Diferența dintre Karate și restul artelor marțiale este modul în care s-a dezvoltat. Karate s-a dezvoltat din necesitatea oamenilor pașnici de a supraviețui si a devenit astfel un mod de viață.
Această arta marțială a luat nastere în Okinawa ca modalitate de apărare a unei culturi împotriva războinicilor înarmați.
În forma ei cea mai pură, arta marțială Karate este o artă de autoapărare fără arme.

„cu mâinile goale”. Kara = gol, Te = mâna. Karate utilizează într-o manieră eficace și sistematizată toate părțile corpului, care prin antrenare devin ca niște arme.

Karate este alăturarea tehnicilor de pumni și lovituri executate prin mișcari circulare sau liniare. Combinarea acestor tehnici cu respirația corectă si cu poziția corpului adecvata, Karate devine un sistem de auto-aparare vrednic împotriva unui agresor înarmat sau neînarmat.

Pe scurt despre Karate – Shotokan
Shotokan este un stil de Karate introdus de maestrul Gichin Funakoshi (1868-1957). Foarte răspândit în lume, Shotokan se traduce prin “Şcoala lui Shoto”, după porecla (Shoto) sub care era cunoscut maestrul Funakoshi, dar există şi alte interpretări cum ar fi “Şcoala bradului şi a valului”, aici prin bradul mereu verde simbolizând veşnica tinereţe a concepţiilor şi neîncetata lor înnoire iar prin val, munca necurmată care trebuie depusă pentru a putea însuşi aceste principii, muncă asemenea valurilor care lovesc neîncetat ţărmul. Acest stil pune accentul pe poziţiile adânci şi lungi, pe tehnicile eficace în lupta de la distanţă şi pe dezvoltarea vitezei.

Cele mai importante stiluri de karate sunt :
Shotokan
Shito Ryu
Wado Ryu
Goju Ryu

În realitate, artele marțiale în general, Karate-Do în special, este o modalitate de educare, de evoluție, de autoapărare. DO înseamnă calea și este unul din drumurile ce duce spre perfecțiune, este drumul spre propria cunoaștere, nu spre brutalitate și violență.
Karate este în primul rând o disciplină spirituală al cărui scop este dezvoltarea minții prin atingerea perfecțiunii tehnice. Să înveți să lupți pentru a nu lupta! Pentru acest lucru este nevoie de atitudine, mișcare și tehnică.

”Acțiunile violente nu pot fi socotite arte marțiale. Adevăratul sens al artelor marțiale fiind ajungerea la armonie și pace” spunea Hironori Othsuka unul din cei mai mari maestrii ai lumii.

Principalele calități ale unui karateka sunt : inima , spiritul si forța psihică . Plecând de la aceste calități tot H. Ohtsuka Sensey afrma că “Diferenta dintre posibil si imposibil este vointa noastră“.